MOBİL : 0553 902 22 22  -  0212 537 16 16  MAİL: info@asyakadindogum.com

Kürtajın Tarihçesi

Sovyetler Birliği, istenmeyen gebeliklerde kürtaja izin veren ilk ülkedir. Soyvetler Birliğinde , 1920 yılında, çocuk aldırmak yasal olarak serbest bırakıldı. Ama kadın-doğum doktorlarına birer genelge gönderilerek, hastalarına prensip olarak kürtajdan vazgeçirmek için gerekli çabayı göstermeleri uyarısında bulunulmuştur.

Kürtajın serbest bırakılması üzerine, Sovyetler Birliği’nde çocuk aldıran annelerin sayısı 1934 yılında,700 bin’e ulaşmış,kürtaj sayısının bu seviyelere ulaşması üzerine , 1936 yılında yasada yaptıkları bazı değişikliklerle, kürtaj için bazı koşullar getirdiler. Buna göre, bir annenin çocuğunu aldırabilmesi için, annenin sağlığının gebelikle birlikte bozulabileceği veya bebeğin anomalili doğma ihtimali ön plana çıkartılmıştır.

Bugün Sovyetler Birliği’nde resmi kayıtlara geçen yıllık kürtaj sayısı 1 milyon civarındadır.

Kürtajı ilk yasal olarak kabul eden ülke

Mediko-sosyal nedenlerle, kürtajı yasal hale getiren ilk ülke ise, İzlanda’dır. 28 Ocak 1935 günü kabul edilen 38 sayılı yasaya göre,eğer doğum annenin bedensel ya da ruhsal sağlığı açısından ciddi tehlikeler taşıyorsa ve hamileliğin ilk 28. haftası geçilmemişse, çocuk alınabiliyor. Batı Avrupa’da, yine medikososyal nedenlerle kürtajı yasal hale getiren pek çok ülke, kendilerine İzlanda’daki uygulamayı örnek almıştır.
Birçok Avrupa ülkesinde, Amerika’da ve ülkemizde kürtaj yasal olarak yapılmaktadır. Bazı ülkeler kürtajı çok ciddi sınırlamalar getirmezken: bizim ülkemizde de olduğu gibi çoğu ülkelerde zaman sınırı vardır.
Kürtajın birçok ülkede yasal olmasının gerekçelerinden biri de, kürtaj taraftarlarının illegal kürtajları asla engelleyemeyiz, o hâlde kürtaj yasal olsun yaklaşımıdır.
Türkiye’ deki nüfus plânlaması ve kürtajla ilgili yasalar, düzenlenme tarihlerindeki sosyal ve ekonomik durumuna göre değiştirilmiştir.; Cumhuriyetin ilk yıllarında, savaş nedeniyle azalan nüfusun artışı teşvik edilmiş, daha sonra nüfus plânlamasını öngören aşağıdaki yasalar aşamalı olarak çıkarılmıştır:
14/04/1983 Kürtaj Kanunu kabul edildi.
1965: Nüfus Plânlaması Kanunu
1967: Tıbbî zaruret hâlinde gebeliğin sona erdirilmesi ve sterilizasyon (kısırlaştırma) yapılması hakkındaki tüzük
1983: Nüfus Plânlaması Kanununda değişiklik; 2827 sayılı rahim tahliyesi ve sterilizasyon hizmetlerinin yürütülmesi ve denetlenmesine ilişkin tüzük. Buna göre 10 haftayı geçmemiş gebelikler isteğe bağlı olarak sonlandırılabilir.

Çocuk düşürme ve gebeliğe yasalara aykırı biçimde son verme hakkındaki TCK maddeleri 468 – 472 sayılı yasalardır. Yasa bunu şu şekilde çözümlemiş.,
Gebelik 10. haftaya kadar ise anne ve veya babanın istememesi ile kürtaj yapılabilir
Gebeliğin devamı annenin sağlığını bozuyorsa kürtaj yapılabilir.
Tecavüz nedeniyle gebelik meydana geldi 18. haftaya kadar mahkeme kararı ile kürtaj yapılabilir
Bebekte anormallik varsa kürtaj yapılabilir
Son dönemde Sağlık Bakanlığı GEBLİZ isminde bir program oluşturmuştur. Bu programın amacı anne ve çocuk sağlığını takip etmektir.Tüm kadın hastalıkları ve Çocuk hastalıkları uzmanları hastalarını buraya kayıt etmek zorundadır.Bir gebe kadın bir hastaneye gittiğinde bu programa kayıt ediliyor ve tüm gebeliği boyunca aile hekimini tarafından takip edilmektedir.Eğer takip edilmenizi ve gebeliğinizin olduğunu yada kürtaj olduğunuz bilinmesini istemiyorsanız bu programda isme ve adrese ulaşılmaz kaydının konulmasını doktorunuzdan istemeniz gerekmektedir.Bizim merkezimizde hastaya bu sorulmadan ulaşılamaz kaydı konulmaktadır.